top of page

We Made Inoka.

Daniel Yin

Daniel Yin

Founder, Design Engineer MEng. Imperial College London

Justin Liu

Justin Liu

Electronics Engineer MEng. Cornell Tech

Tiffany Qiao

Tiffany Qiao

Product Manager MEng. Imperial College London

Scott K Dunster

Scott K Dunster

Product Photographer

Nadia V Frojo

Nadia V Frojo

Product Videographer

bottom of page